بیش از ۱۴۰ داعشی در عملیات فلوجه کشته و زخمی شدند

بیش از ۱۴۰ داعشی در عملیات فلوجه کشته و زخمی شدند

فرماندهی عملیات بغداد اعلام کرد که بیش از ۱۴۰ نفر از عناصر داعش در درگیری‌های فلوجه کشته و زخمی شده‌اند.

بیش از ۱۴۰ داعشی در عملیات فلوجه کشته و زخمی شدند

(image)

فرماندهی عملیات بغداد اعلام کرد که بیش از ۱۴۰ نفر از عناصر داعش در درگیری‌های فلوجه کشته و زخمی شده‌اند.
بیش از ۱۴۰ داعشی در عملیات فلوجه کشته و زخمی شدند