بیش از۷۰۰ اثر به جشنواره رضوی راه یافته

بیش از۷۰۰ اثر به جشنواره رضوی راه یافته

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بیش از۷۰۰ اثر به جشنواره رضوی راه یافته که باید با دقت بررسی و بهترین آنها انتخاب ومعرفی شود.

بیش از۷۰۰ اثر به جشنواره رضوی راه یافته

(image)

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بیش از۷۰۰ اثر به جشنواره رضوی راه یافته که باید با دقت بررسی و بهترین آنها انتخاب ومعرفی شود.
بیش از۷۰۰ اثر به جشنواره رضوی راه یافته

پرس نیوز