بیرهوف: بایرن مونیخ همیشه تشنه قهرمانی است

بیرهوف: بایرن مونیخ همیشه تشنه قهرمانی است

به اعتقاد مدیر ورزشی تیم ملی فوتبال آلمان عطش بایرنی‌ها به کسب مقام و قهرمانی پایانی ندارد.

بیرهوف: بایرن مونیخ همیشه تشنه قهرمانی است

(image)

به اعتقاد مدیر ورزشی تیم ملی فوتبال آلمان عطش بایرنی‌ها به کسب مقام و قهرمانی پایانی ندارد.
بیرهوف: بایرن مونیخ همیشه تشنه قهرمانی است

فروش بک لینک

خرم خبر