بیرانوند برای حضور در آبی و قرمز آزاد شد!

بیرانوند برای حضور در آبی و قرمز آزاد شد!

بیرانوند که نیم فصل خیلی سعی کرد به پرسپولیس منتقل شود اما نتوانست رضایت باشگاه نفت و منصوریان را جلب کند.

بیرانوند برای حضور در آبی و قرمز آزاد شد!

(image)

بیرانوند که نیم فصل خیلی سعی کرد به پرسپولیس منتقل شود اما نتوانست رضایت باشگاه نفت و منصوریان را جلب کند.
بیرانوند برای حضور در آبی و قرمز آزاد شد!

اپدیت نود32

تلگرام