بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشگاه علوم اسلامی رضوی /لااقل به میزان کشتگان دیگر ملیت‌ها!

بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشگاه علوم اسلامی رضوی /لااقل به میزان کشتگان دیگر ملیت‌ها!

خبر سرباز کردن دوباره قتل و خونریزی در هفته گذشته در کشمیر توسط نیروهای پلیس هند باعث رنجش خاطر مسلمانان جهان گردیده است.

بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشگاه علوم اسلامی رضوی /لااقل به میزان کشتگان دیگر ملیت‌ها!

(image)

خبر سرباز کردن دوباره قتل و خونریزی در هفته گذشته در کشمیر توسط نیروهای پلیس هند باعث رنجش خاطر مسلمانان جهان گردیده است.
بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشگاه علوم اسلامی رضوی /لااقل به میزان کشتگان دیگر ملیت‌ها!

خبر جدید