بیانیه سپاه در محکومیت سلب تابعیت شیخ قاسم/ به‌زودی بنیان‌های رژیم آل‌خلیفه فرو خواهد ریخت

بیانیه سپاه در محکومیت سلب تابعیت شیخ قاسم/ به‌زودی بنیان‌های رژیم آل‌خلیفه فرو خواهد ریخت

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محکومیت سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم بیانیه ای صادر کرد.

بیانیه سپاه در محکومیت سلب تابعیت شیخ قاسم/ به‌زودی بنیان‌های رژیم آل‌خلیفه فرو خواهد ریخت

(image)

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محکومیت سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم بیانیه ای صادر کرد.
بیانیه سپاه در محکومیت سلب تابعیت شیخ قاسم/ به‌زودی بنیان‌های رژیم آل‌خلیفه فرو خواهد ریخت

موزیک سرا