بیانیه سازمان تامین اجتماعی به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورا

بیانیه سازمان تامین اجتماعی به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورا
سازمان تامین اجتماعی طی بیانیه ای، فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را به تمامی مسلمانان و عاشقان اهل بیت (ع) به ویژه کارکنان خدوم این سازمان تسلیت گفت.

بیانیه سازمان تامین اجتماعی به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورا

سازمان تامین اجتماعی طی بیانیه ای، فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را به تمامی مسلمانان و عاشقان اهل بیت (ع) به ویژه کارکنان خدوم این سازمان تسلیت گفت.
بیانیه سازمان تامین اجتماعی به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورا