بى بى سى: مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا رأى دادند

بى بى سى: مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا رأى دادند

برگزاری همه‌پرسی تاریخی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا به پایان رسید و فورا شمارش آراء آغاز شد تا نتیجه تصمیم اولین کشور در اتحادیه اروپا برای ماندن یا ترک آن معلوم شود.

بى بى سى: مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا رأى دادند

(image)

برگزاری همه‌پرسی تاریخی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا به پایان رسید و فورا شمارش آراء آغاز شد تا نتیجه تصمیم اولین کشور در اتحادیه اروپا برای ماندن یا ترک آن معلوم شود.
بى بى سى: مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا رأى دادند

دانلود نرم افزار