بوی آلبالوی فاسد به مشام جنتی هم رسید

بوی آلبالوی فاسد به مشام جنتی هم رسید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به خبرنگار روزنامه «شرق» به صراحت از فیلم «۵۰ کیلو آلبالو» انتقاد کرده و تاکید می‌کند که مسئولین ارشاد در صدور پروانه نمایش برای این فیلم اشتباه کرده‌اند.‏

بوی آلبالوی فاسد به مشام جنتی هم رسید

(image)

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به خبرنگار روزنامه «شرق» به صراحت از فیلم «۵۰ کیلو آلبالو» انتقاد کرده و تاکید می‌کند که مسئولین ارشاد در صدور پروانه نمایش برای این فیلم اشتباه کرده‌اند.‏
بوی آلبالوی فاسد به مشام جنتی هم رسید

دانلود موزیک