بودجه سال ۹۵ سفره مردم را کوچک‌تر کرد

بودجه سال ۹۵ سفره مردم را کوچک‌تر کرد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: گرانی نرخ بنزین تنها بر کالاهای خوراکی اثر منفی نخواهد داشت بلکه بر همه اقلام اثر خواهد گذاشت.

بودجه سال ۹۵ سفره مردم را کوچک‌تر کرد

(image)

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: گرانی نرخ بنزین تنها بر کالاهای خوراکی اثر منفی نخواهد داشت بلکه بر همه اقلام اثر خواهد گذاشت.
بودجه سال ۹۵ سفره مردم را کوچک‌تر کرد

بک لینک رنک 8

خبر جدید