به ندرت اذان صبح را در منزل شنیدم/ ۱۲ هزار نفر را در گرمخانه‌ها اسکان داده ایم

به ندرت اذان صبح را در منزل شنیدم/ ۱۲ هزار نفر را در گرمخانه‌ها اسکان داده ایم
شهردار تهران گفت: ۱۲ سال است خادمی مردم تهران را می‌کنم و در طول این ۱۲ سال، تقریباً کسی زودتر از من از منزل خارج نشد و دیرتر از من به خانه بازنگشت. به ندرت در این ۱۲ سال، اذان صبح را در منزل شنیدم.

به ندرت اذان صبح را در منزل شنیدم/ ۱۲ هزار نفر را در گرمخانه‌ها اسکان داده ایم

شهردار تهران گفت: ۱۲ سال است خادمی مردم تهران را می‌کنم و در طول این ۱۲ سال، تقریباً کسی زودتر از من از منزل خارج نشد و دیرتر از من به خانه بازنگشت. به ندرت در این ۱۲ سال، اذان صبح را در منزل شنیدم.
به ندرت اذان صبح را در منزل شنیدم/ ۱۲ هزار نفر را در گرمخانه‌ها اسکان داده ایم