به قدرت هسته‌ای برای مقابله با تهدیدات آمریکا نیاز داریم

به قدرت هسته‌ای برای مقابله با تهدیدات آمریکا نیاز داریم

سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی گفت: کره شمالی به یک قدرت بازدارنده هسته‌ای نیاز دارد تا با دشمنی‌ها و تهدیدات آمریکا مقابله کند.

به قدرت هسته‌ای برای مقابله با تهدیدات آمریکا نیاز داریم

(image)

سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی گفت: کره شمالی به یک قدرت بازدارنده هسته‌ای نیاز دارد تا با دشمنی‌ها و تهدیدات آمریکا مقابله کند.
به قدرت هسته‌ای برای مقابله با تهدیدات آمریکا نیاز داریم

لایسنس نود 32 ورژن 5

پرس نیوز