به دنبال توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه هستیم    

به دنبال توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه هستیم    

سرپرست دانشگاه پیام‌نور هرمزگان با تقوی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها دیدار کرد.

به دنبال توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه هستیم    

(image)

سرپرست دانشگاه پیام‌نور هرمزگان با تقوی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها دیدار کرد.
به دنبال توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه هستیم    

پسورد نود 32

روزنامه قانون