به خاطر شکست‌های داعش در خاورمیانه، امکان حملات شدید تروریستی در اروپا وجود دارد

به خاطر شکست‌های داعش در خاورمیانه، امکان حملات شدید تروریستی در اروپا وجود دارد

مقام ارشد آلمانی از احتمال شدت گرفتن حملات داعش در اروپا به خاطر شکست‌های نظامی آن‌ها در غرب آسیا خبر داد.

به خاطر شکست‌های داعش در خاورمیانه، امکان حملات شدید تروریستی در اروپا وجود دارد

(image)

مقام ارشد آلمانی از احتمال شدت گرفتن حملات داعش در اروپا به خاطر شکست‌های نظامی آن‌ها در غرب آسیا خبر داد.
به خاطر شکست‌های داعش در خاورمیانه، امکان حملات شدید تروریستی در اروپا وجود دارد

خرید vpn makers

گروه تلگرام