بهناز جعفری به بیماری آتنه فقیه نصیری دچار شد

بهناز جعفری به بیماری آتنه فقیه نصیری دچار شد

بهناز جعفری امروز در صفحه اینستاگرام خود از ابتلایش به ام اس خبر داد.

بهناز جعفری به بیماری آتنه فقیه نصیری دچار شد

(image)

بهناز جعفری امروز در صفحه اینستاگرام خود از ابتلایش به ام اس خبر داد.
بهناز جعفری به بیماری آتنه فقیه نصیری دچار شد

پرس نیوز