بن سلمان در واشنگتن چه می‌کند؟/ بازی یانکی‌ها با آرزوهای شاهزاده سعودی!

بن سلمان در واشنگتن چه می‌کند؟/ بازی یانکی‌ها با آرزوهای شاهزاده سعودی!

وضعیت جسمانی نچندان مساعد ملک سلمان و ناتوانی هایی که محمد بن نایف، ولیعهد کنونی، در نتیجه سوء قصد سال ۲۰۰۹ با آن درگیر است، باعث شده شاهزاده جوان کماکان در سودای زعامت بر آل سعود باقی بماند.

بن سلمان در واشنگتن چه می‌کند؟/ بازی یانکی‌ها با آرزوهای شاهزاده سعودی!

(image)

وضعیت جسمانی نچندان مساعد ملک سلمان و ناتوانی هایی که محمد بن نایف، ولیعهد کنونی، در نتیجه سوء قصد سال ۲۰۰۹ با آن درگیر است، باعث شده شاهزاده جوان کماکان در سودای زعامت بر آل سعود باقی بماند.
بن سلمان در واشنگتن چه می‌کند؟/ بازی یانکی‌ها با آرزوهای شاهزاده سعودی!