بنا: المپیک لندن معجزه نبود؛ حماسه بود

بنا: المپیک لندن معجزه نبود؛ حماسه بود

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: برای انتخاب المپیکی‌ها از بین خوب و خوب‌تر انتخاب کردم و کشتی‌گیر بد نداشتیم.

بنا: المپیک لندن معجزه نبود؛ حماسه بود

(image)

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: برای انتخاب المپیکی‌ها از بین خوب و خوب‌تر انتخاب کردم و کشتی‌گیر بد نداشتیم.
بنا: المپیک لندن معجزه نبود؛ حماسه بود

فروش بک لینک قوی

کانون نماز