بلژیک ادعای اردوغان را تکذیب کرد

بلژیک ادعای اردوغان را تکذیب کرد

وزیر دادگستری بلژیک اظهارات اردوغان درباره اقدام ترکیه در طرد یکی از عاملان حملات تروریستی بروکسل به بلژیک در تابستان سال گذشته و معرفی وی به مقامات این کشور را رد کرد.

بلژیک ادعای اردوغان را تکذیب کرد

(image)

وزیر دادگستری بلژیک اظهارات اردوغان درباره اقدام ترکیه در طرد یکی از عاملان حملات تروریستی بروکسل به بلژیک در تابستان سال گذشته و معرفی وی به مقامات این کشور را رد کرد.
بلژیک ادعای اردوغان را تکذیب کرد

آهنگ جدید

خرید غذا