بلان رسما از سن‌ژرمن اخراج شد

بلان رسما از سن‌ژرمن اخراج شد

سرمربی فرانسوی پاری‌سن ژرمن با توافق از این تیم کنار گذاشته شد.

بلان رسما از سن‌ژرمن اخراج شد

(image)

سرمربی فرانسوی پاری‌سن ژرمن با توافق از این تیم کنار گذاشته شد.
بلان رسما از سن‌ژرمن اخراج شد

پامنا موبایل لپ تاپ