بقای برجام در گرو پیروزی کلینتون یا ترامپ؟

بقای برجام در گرو پیروزی کلینتون یا ترامپ؟

در ماهیت نقض برجام و فشار بر ايران تفاوت چندانی بين هيلاری كلينتون از حزب دموكرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه وجود ندارد و تفاوت اين دو بيشتر در سبک و سیاق اعمال سياست‌های خود نمايان است.

بقای برجام در گرو پیروزی کلینتون یا ترامپ؟

(image)

در ماهیت نقض برجام و فشار بر ايران تفاوت چندانی بين هيلاری كلينتون از حزب دموكرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه وجود ندارد و تفاوت اين دو بيشتر در سبک و سیاق اعمال سياست‌های خود نمايان است.
بقای برجام در گرو پیروزی کلینتون یا ترامپ؟

موسیقی