بستری شدنم به دلیل عارضه قلبی نبوده است/ به زودی ترخیض می‌شوم

بستری شدنم به دلیل عارضه قلبی نبوده است/ به زودی ترخیض می‌شوم

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه بیماری بنده عارضه قلبی نبود و کسالت دیگری بود گفت: پس از چند روز استراحت از بیمارستان مرخص می‌شوم.

بستری شدنم به دلیل عارضه قلبی نبوده است/ به زودی ترخیض می‌شوم

(image)

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه بیماری بنده عارضه قلبی نبود و کسالت دیگری بود گفت: پس از چند روز استراحت از بیمارستان مرخص می‌شوم.
بستری شدنم به دلیل عارضه قلبی نبوده است/ به زودی ترخیض می‌شوم

لایسنس نود 32 ورژن 6

اخبار دنیای دیجیتال