بزرگ شدن روز‌ به‌ روز دولت ضرورتی ندارد

بزرگ شدن روز‌ به‌ روز دولت ضرورتی ندارد

نماینده مردم ایجرود و ماهنشان در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه دولت ما هر روز بزرگ شود، ضرورتی ندارد.

بزرگ شدن روز‌ به‌ روز دولت ضرورتی ندارد

(image)

نماینده مردم ایجرود و ماهنشان در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه دولت ما هر روز بزرگ شود، ضرورتی ندارد.
بزرگ شدن روز‌ به‌ روز دولت ضرورتی ندارد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

موزیک سرا