بزرگان فوتبال انتخاب اینفانتینو را تبریک گفتند

بزرگان فوتبال جهان انتخاب جیانی اینفانتینو را به عنوان رئیس جدید فیفا تبریک گفتند.