برگ سبز سند مالکیت خودرو محسوب نمی‌شود/ بنگاه‌های معاملات ملکی تنها یک واسطه‌اند و نباید سند تنظیم کنند

برگ سبز سند مالکیت خودرو محسوب نمی‌شود/ بنگاه‌های معاملات ملکی تنها یک واسطه‌اند و نباید سند تنظیم کنند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه برای ارتقای سلامت اداری و شفاف سازی باید شیوه ها را اصلاح کنیم، گفت: با الکترونیکی کردن بسیاری از امور، بیش از ۱۰ میلیون مکاتبه سالانه حذف شده است.

برگ سبز سند مالکیت خودرو محسوب نمی‌شود/ بنگاه‌های معاملات ملکی تنها یک واسطه‌اند و نباید سند تنظیم کنند

(image)

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه برای ارتقای سلامت اداری و شفاف سازی باید شیوه ها را اصلاح کنیم، گفت: با الکترونیکی کردن بسیاری از امور، بیش از ۱۰ میلیون مکاتبه سالانه حذف شده است.
برگ سبز سند مالکیت خودرو محسوب نمی‌شود/ بنگاه‌های معاملات ملکی تنها یک واسطه‌اند و نباید سند تنظیم کنند

عرفان دینی