برگزاری هرگونه مراسم جشن در دانشگاه‌های آزاد مازندران لغو شد

برگزاری هرگونه مراسم جشن در دانشگاه‌های آزاد مازندران لغو شد

برگزاری هرگونه مراسم جشن در دانشگاه‌های آزاد مازندران با توجه به شهادت پاسداران و رزمندگان استان مازندران لغو شد.

برگزاری هرگونه مراسم جشن در دانشگاه‌های آزاد مازندران لغو شد

(image)

برگزاری هرگونه مراسم جشن در دانشگاه‌های آزاد مازندران با توجه به شهادت پاسداران و رزمندگان استان مازندران لغو شد.
برگزاری هرگونه مراسم جشن در دانشگاه‌های آزاد مازندران لغو شد

خرید بک لینک

سپهر نیوز