برگزاری نشست مراسم آغاز سال جدید دانشجویان جدیدالورود

برگزاری نشست مراسم آغاز سال جدید دانشجویان جدیدالورود

رضا شاعری از برگزاری نشست مراسم آغاز سال جدید دانشجویان جدیدالورود دانشکده رسانه خبرگزاری فارس در روز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه، با حضور سید مرتضی نبوی و سیدنظام موسوی خبر داد.

برگزاری نشست مراسم آغاز سال جدید دانشجویان جدیدالورود

(image)

رضا شاعری از برگزاری نشست مراسم آغاز سال جدید دانشجویان جدیدالورود دانشکده رسانه خبرگزاری فارس در روز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه، با حضور سید مرتضی نبوی و سیدنظام موسوی خبر داد.
برگزاری نشست مراسم آغاز سال جدید دانشجویان جدیدالورود

خرید بک لینک

wolrd press news