برگزاری نشست جدایی‌طلبان در کویت/ چرا برجام‌بازی روحانی با اعراب نگرفت؟

برگزاری نشست جدایی‌طلبان در کویت/ چرا برجام‌بازی روحانی با اعراب نگرفت؟

روحانی روی اعتدال پادشاه کویت برای آغاز دور تازه مذاکراتش این‌بار با اعراب حساب کرده بود. شیخ اما میزبان کسانی شد که دنبال احیای واژه مجعول خلیج ع.ر.ب.ی هستند.

برگزاری نشست جدایی‌طلبان در کویت/ چرا برجام‌بازی روحانی با اعراب نگرفت؟

(image)

روحانی روی اعتدال پادشاه کویت برای آغاز دور تازه مذاکراتش این‌بار با اعراب حساب کرده بود. شیخ اما میزبان کسانی شد که دنبال احیای واژه مجعول خلیج ع.ر.ب.ی هستند.
برگزاری نشست جدایی‌طلبان در کویت/ چرا برجام‌بازی روحانی با اعراب نگرفت؟

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید