برگزاری مناظره دانشجویی بسیج و انجمن اسلامی در واحد تهران غرب

برگزاری مناظره دانشجویی بسیج و انجمن اسلامی در واحد تهران غرب

مناظره دانشجویی با حضور نمایندگان بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی چهارشنبه، ۱۵ اردیبهشت در واحد تهران غرب برگزار می‌شود.

برگزاری مناظره دانشجویی بسیج و انجمن اسلامی در واحد تهران غرب

(image)

مناظره دانشجویی با حضور نمایندگان بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی چهارشنبه، ۱۵ اردیبهشت در واحد تهران غرب برگزار می‌شود.
برگزاری مناظره دانشجویی بسیج و انجمن اسلامی در واحد تهران غرب

آپدیت نود 32 بروز

دانلود فیلم جدید