برگزاری مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی کازرون + تصاویر

برگزاری مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی کازرون + تصاویر

مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی کازرون روز گذشته با حضور دانشجویان و خانواده‌های آنان، هیات رئیسه، مدیران و اساتید دانشگاه برگزار شد. 

برگزاری مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی کازرون + تصاویر

(image)

مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی کازرون روز گذشته با حضور دانشجویان و خانواده‌های آنان، هیات رئیسه، مدیران و اساتید دانشگاه برگزار شد. 
برگزاری مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی کازرون + تصاویر

خرم خبر