برگزاری دو کنفرانس ملی اتفاق مهم سال ۹۴/ کیفی سازی کرسی های آزاد اندیشی و جذب دانشجو برنامه سال جاری

برگزاری دو کنفرانس ملی اتفاق مهم سال ۹۴/ کیفی سازی کرسی های آزاد اندیشی و جذب دانشجو برنامه سال جاری

رئیس مجتمع آموزش عالی اسفراین گفت: یکی از مشکلات سال ۹۴ بازگشت تعداد زیادی از اعضای هئیت علمی بورسیه ما بود که دکترای خود را گرفته‌اند اما به دلیل کمبود بودجه نمی‌توانیم جذبشان کنیم.

برگزاری دو کنفرانس ملی اتفاق مهم سال ۹۴/ کیفی سازی کرسی های آزاد اندیشی و جذب دانشجو برنامه سال جاری

(image)

رئیس مجتمع آموزش عالی اسفراین گفت: یکی از مشکلات سال ۹۴ بازگشت تعداد زیادی از اعضای هئیت علمی بورسیه ما بود که دکترای خود را گرفته‌اند اما به دلیل کمبود بودجه نمی‌توانیم جذبشان کنیم.
برگزاری دو کنفرانس ملی اتفاق مهم سال ۹۴/ کیفی سازی کرسی های آزاد اندیشی و جذب دانشجو برنامه سال جاری

دانلود موزیک

دانلود نرم افزار