برگزاری جشن ۲۳۰ سالگی تهران در میدان مشق

برگزاری جشن ۲۳۰ سالگی تهران در میدان مشق

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران از برگزاری جشن ۲۳۰ سالگی شهر تهران در میدان مشق واقع در منطقه۱۲ خبر داد.

برگزاری جشن ۲۳۰ سالگی تهران در میدان مشق

(image)

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران از برگزاری جشن ۲۳۰ سالگی شهر تهران در میدان مشق واقع در منطقه۱۲ خبر داد.
برگزاری جشن ۲۳۰ سالگی تهران در میدان مشق

خبر فرهنگیان