برنامه پلیس برای برخورد با روزه خواری/ تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی

برنامه پلیس برای برخورد با روزه خواری/ تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی

معاون آموزشی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از توقیف خودروی روزه‌خواران در ماه مبارک رمضان خبر داد.

برنامه پلیس برای برخورد با روزه خواری/ تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی

(image)

معاون آموزشی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از توقیف خودروی روزه‌خواران در ماه مبارک رمضان خبر داد.
برنامه پلیس برای برخورد با روزه خواری/ تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی

دانلود سریال و آهنگ