برنامه وزارت بهداشت برای حذف هپاتیت‌

برنامه وزارت بهداشت برای حذف هپاتیت‌

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از برنامه حذف هپاتیت‌های ویروسی که از طریق خون و فرآورده‌های خونی آلوده انتقال پیدا می‌کند طی ۱۵ سال خبر داد.

برنامه وزارت بهداشت برای حذف هپاتیت‌

(image)

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از برنامه حذف هپاتیت‌های ویروسی که از طریق خون و فرآورده‌های خونی آلوده انتقال پیدا می‌کند طی ۱۵ سال خبر داد.
برنامه وزارت بهداشت برای حذف هپاتیت‌

خرید رنک

عکس