برنامه‌های سال ۹۵ مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش طراحی می‌شود

برنامه‌های سال ۹۵ مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش طراحی می‌شود

وزیر آموزش‌وپرورش گفت:‌ مبنای برنامه‌های این وزارتخانه در سال ۹۵ سند تحول بنیادین است و در راستای ارتقای کیفیت و توسعه عدالت آموزشی و تربیت دانش‌آموزان تلاش می‌کنیم.

برنامه‌های سال ۹۵ مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش طراحی می‌شود

(image)

وزیر آموزش‌وپرورش گفت:‌ مبنای برنامه‌های این وزارتخانه در سال ۹۵ سند تحول بنیادین است و در راستای ارتقای کیفیت و توسعه عدالت آموزشی و تربیت دانش‌آموزان تلاش می‌کنیم.
برنامه‌های سال ۹۵ مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش طراحی می‌شود

دانلود فیلم جدید

خبرگذاری اصفحان