برلوسکونی میلان را می‌فروشد

برلوسکونی میلان را می‌فروشد

مالک میلان اعلام کرد سرانجام قصد فروش کامل این باشگاه را دارد.

برلوسکونی میلان را می‌فروشد

(image)

مالک میلان اعلام کرد سرانجام قصد فروش کامل این باشگاه را دارد.
برلوسکونی میلان را می‌فروشد

خرید بک لینک

دانلود سرا