بررسی مشکلات منطقه ۱۶ در جلسه شورای شهر تهران

بررسی مشکلات منطقه ۱۶ در جلسه شورای شهر تهران

دبیر دبیران شورایاری منطقه ۱۶، گفت: کمبود پارکینگ طبقاتی، بافت‌های قدیمی و فرسوده،‌ ترافیک، عدم وجود کلانتری در محلات تختی و یاغچی‌آباد و صنایع سنگ‌بری از عمده مشکلات منطقه ۱۶ عنوان شد.

بررسی مشکلات منطقه ۱۶ در جلسه شورای شهر تهران

(image)

دبیر دبیران شورایاری منطقه ۱۶، گفت: کمبود پارکینگ طبقاتی، بافت‌های قدیمی و فرسوده،‌ ترافیک، عدم وجود کلانتری در محلات تختی و یاغچی‌آباد و صنایع سنگ‌بری از عمده مشکلات منطقه ۱۶ عنوان شد.
بررسی مشکلات منطقه ۱۶ در جلسه شورای شهر تهران

بک لینک رنک 8

موسیقی