برداشت دو میلیارد دلار از اموال ایران تجلی بی‌عدالتی است/ بد عهدی‌های آمریکا در برجام بر ملت شریف ایران پوشیده نیست

برداشت دو میلیارد دلار از اموال ایران تجلی بی‌عدالتی است/ بد عهدی‌های آمریکا در برجام بر ملت شریف ایران پوشیده نیست

بسیج دانشجویی دانشگاه‌های لارستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدام آمریکا در مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران تجلی یک بی‌عدالتی در سطح دنیاست.

برداشت دو میلیارد دلار از اموال ایران تجلی بی‌عدالتی است/ بد عهدی‌های آمریکا در برجام بر ملت شریف ایران پوشیده نیست

(image)

بسیج دانشجویی دانشگاه‌های لارستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدام آمریکا در مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران تجلی یک بی‌عدالتی در سطح دنیاست.
برداشت دو میلیارد دلار از اموال ایران تجلی بی‌عدالتی است/ بد عهدی‌های آمریکا در برجام بر ملت شریف ایران پوشیده نیست

آپدیت نود 32

خرم خبر