برخورد آیین نامه‌ای با برگزار کنندگان کنسرت و اردوهای مختلط/ صدور مجوز در دانشگاه ممنوع است

برخورد آیین نامه‌ای با برگزار کنندگان کنسرت و اردوهای مختلط/ صدور مجوز در دانشگاه ممنوع است

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم گفت:برگزاری اردوی مختلط و کنسرت مستقل در دانشگاه قطعا ممنوع است و تاییدیه و مجوز برگزاری در دانشگاه به آن داده نمی‌شود و در صورت برگزاری این برنامه‌ها طبق آیین نامه با دانشگاه برخورد خواهد شد.

برخورد آیین نامه‌ای با برگزار کنندگان کنسرت و اردوهای مختلط/ صدور مجوز در دانشگاه ممنوع است

(image)

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم گفت:برگزاری اردوی مختلط و کنسرت مستقل در دانشگاه قطعا ممنوع است و تاییدیه و مجوز برگزاری در دانشگاه به آن داده نمی‌شود و در صورت برگزاری این برنامه‌ها طبق آیین نامه با دانشگاه برخورد خواهد شد.
برخورد آیین نامه‌ای با برگزار کنندگان کنسرت و اردوهای مختلط/ صدور مجوز در دانشگاه ممنوع است

بک لینک رنک 8

ganool review