برجام جهان را امن‌تر کرده/ همه اختلاف ما با ایران از بین نرفته

برجام جهان را امن‌تر کرده/ همه اختلاف ما با ایران از بین نرفته

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد که پس از برجام جهان امن‌تر شده است.

برجام جهان را امن‌تر کرده/ همه اختلاف ما با ایران از بین نرفته

(image)

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد که پس از برجام جهان امن‌تر شده است.
برجام جهان را امن‌تر کرده/ همه اختلاف ما با ایران از بین نرفته

اس ام اس جدید