برجام‌های ۲ و ۳ با تعهد به FATF کلید خورده است

برجام‌های ۲ و ۳ با تعهد به FATF کلید خورده است

یک فعال دانشجویی با تاکید بر اینکه برجام‌های ۲ و ۳ با تعهد دادن به FATF کلید خورده، گفت: آیا بهتر نیست مسئولان دست از بیان جملات متناقض مثل «نمره برجام خیلی خوب است» و «باید با برجام‌های دیگر مشکلات بیشتری را حل کرد» بردارند؟

برجام‌های ۲ و ۳ با تعهد به FATF کلید خورده است

(image)

یک فعال دانشجویی با تاکید بر اینکه برجام‌های ۲ و ۳ با تعهد دادن به FATF کلید خورده، گفت: آیا بهتر نیست مسئولان دست از بیان جملات متناقض مثل «نمره برجام خیلی خوب است» و «باید با برجام‌های دیگر مشکلات بیشتری را حل کرد» بردارند؟
برجام‌های ۲ و ۳ با تعهد به FATF کلید خورده است

خرید لینک

موبایل دوستان