برای نظام افتخار است که مسئولان با ایتام افطار کنند

برای نظام افتخار است که مسئولان با ایتام افطار کنند

یک هزار و ۵۱۰ خانوار مددجوی استان ایلام با حضور پرویز فتاح حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور جشن خودکفایی گرفتند.

برای نظام افتخار است که مسئولان با ایتام افطار کنند

(image)

یک هزار و ۵۱۰ خانوار مددجوی استان ایلام با حضور پرویز فتاح حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور جشن خودکفایی گرفتند.
برای نظام افتخار است که مسئولان با ایتام افطار کنند

دانلود سرا