برای نخستین بار ترامپ از کلینتون پیشی گرفت

برای نخستین بار ترامپ از کلینتون پیشی گرفت

این نخستین بار است که «ترامپ » توانسته در رقابت های اولیه ریاست جمهوری از رقیب اصلی خود یعنی «هیلاری کلینتون» پیشی بگیرد تا شوکی جدی به جامعه سیاسی آمریکا وارد کند.

برای نخستین بار ترامپ از کلینتون پیشی گرفت

(image)

این نخستین بار است که «ترامپ » توانسته در رقابت های اولیه ریاست جمهوری از رقیب اصلی خود یعنی «هیلاری کلینتون» پیشی بگیرد تا شوکی جدی به جامعه سیاسی آمریکا وارد کند.
برای نخستین بار ترامپ از کلینتون پیشی گرفت

خرید بک لینک رنک 3

دانلود فیلم خارجی