بخشنامه بانک مرکزی درباره تسهیلات ازدواج

بخشنامه بانک مرکزی درباره تسهیلات ازدواج

بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای، همه بانکها و موسسه های اعتباری را موظف کرد امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ۱۰۰ میلیون ریالی برای هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مردادماه امسال فراهم کنند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهند.

بخشنامه بانک مرکزی درباره تسهیلات ازدواج

(image)

بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای، همه بانکها و موسسه های اعتباری را موظف کرد امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ۱۰۰ میلیون ریالی برای هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مردادماه امسال فراهم کنند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهند.
بخشنامه بانک مرکزی درباره تسهیلات ازدواج

اخبار دنیای دیجیتال