بحران در عربستان/ بیماری مغزی شاه عربستان به نوع پیشرفته رسید/ ملک سلمان ممنوع الملاقات شد

بحران در عربستان/ بیماری مغزی شاه عربستان به نوع پیشرفته رسید/ ملک سلمان ممنوع الملاقات شد

محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان با صدور دستوری خطاب به دیوان پادشاهی سعودی هر گونه دیدار با سلمان بن عبدالعزیز را ممنوع کرده است.

بحران در عربستان/ بیماری مغزی شاه عربستان به نوع پیشرفته رسید/ ملک سلمان ممنوع الملاقات شد

(image)

محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان با صدور دستوری خطاب به دیوان پادشاهی سعودی هر گونه دیدار با سلمان بن عبدالعزیز را ممنوع کرده است.
بحران در عربستان/ بیماری مغزی شاه عربستان به نوع پیشرفته رسید/ ملک سلمان ممنوع الملاقات شد

روزنامه قانون