با وعده‌های بی‌اساس با احساس هواداران بازی نمی‌کنیم

با وعده‌های بی‌اساس با احساس هواداران بازی نمی‌کنیم

باشگاه استقلال شایعه جذب مدافع ملی‌پوش تیم نفت تهران را رد و اعلام کرد که قصد جوسازی ندارد.

با وعده‌های بی‌اساس با احساس هواداران بازی نمی‌کنیم

(image)

باشگاه استقلال شایعه جذب مدافع ملی‌پوش تیم نفت تهران را رد و اعلام کرد که قصد جوسازی ندارد.
با وعده‌های بی‌اساس با احساس هواداران بازی نمی‌کنیم

روزنامه قانون