با قابلیت های «شهرام» آشنا شوید+ عکس

با قابلیت های «شهرام» آشنا شوید+ عکس

نفربر «شهرام» مجهز به تمام آشکار سازهای نوین هسته ای، شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو با قابلیت نمونه برداری روباتیک، سیستم نوین دستی، سیستم تهویه مطبوع با مواد نانو و همچنین سامانه هواشناسی کامل است.

با قابلیت های «شهرام» آشنا شوید+ عکس

(image)

نفربر «شهرام» مجهز به تمام آشکار سازهای نوین هسته ای، شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو با قابلیت نمونه برداری روباتیک، سیستم نوین دستی، سیستم تهویه مطبوع با مواد نانو و همچنین سامانه هواشناسی کامل است.
با قابلیت های «شهرام» آشنا شوید+ عکس

آپدیت نود 32 نسخه 7

پرس نیوز