با انتخاب افرادی انقلابی و مورد غضب روباه پیر برای مجلس چشم فتنه را در می‌آوریم

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خراسان شمالی طی بیانیه‌ای تحلیلی از آحاد ملت ایران جهت حضور حماسی در انتخابات دعوت و اعلام کرد: با انتخاب افرادی انقلابی و مورد غضب روباه پیر برای مجلسین چشم فتنه را در می‌آوریم.