باید به برنامه موشکی ایران پاسخی جدی داد/ امنیت اسرائیل قابل مذاکره نیست

باید به برنامه موشکی ایران پاسخی جدی داد/ امنیت اسرائیل قابل مذاکره نیست

کلینتون تاکید کرد: آمریکا هیچگاه درباره امنیت یا بقای اسرائیل خنثی نخواهد بود. برخی چیزها قابل مذاکره نیستند.

باید به برنامه موشکی ایران پاسخی جدی داد/ امنیت اسرائیل قابل مذاکره نیست

(image)

کلینتون تاکید کرد: آمریکا هیچگاه درباره امنیت یا بقای اسرائیل خنثی نخواهد بود. برخی چیزها قابل مذاکره نیستند.
باید به برنامه موشکی ایران پاسخی جدی داد/ امنیت اسرائیل قابل مذاکره نیست

اس ام اس جدید

موبایل دوستان