باید از الان فکرمان را برای پسا داعش آزاد و آماده کنیم

باید از الان فکرمان را برای پسا داعش آزاد و آماده کنیم

معاون بین الملل دفتر رهبر انقلاب گفت: شهرهای زیادی در سوریه و عراق که توسط داعش تصرف شده بود، آزاد شد و از الان باید فکرمان را برای پسا داعش آزاد و آماده کنیم.

باید از الان فکرمان را برای پسا داعش آزاد و آماده کنیم

(image)

معاون بین الملل دفتر رهبر انقلاب گفت: شهرهای زیادی در سوریه و عراق که توسط داعش تصرف شده بود، آزاد شد و از الان باید فکرمان را برای پسا داعش آزاد و آماده کنیم.
باید از الان فکرمان را برای پسا داعش آزاد و آماده کنیم

فروش بک لینک