بان کی‌مون: آتش‌بس در سوریه پیمانی جهانی است

دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت آتش‌بس در سوریه پیمانی جهانی است و همه طرف‎ها باید به آن پایبند باشند.